NPI ČR nabízí pomoc učitelům při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

NPI ČR nabízí pomoc učitelům při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

PhDr. Renata Votavová

17. 9. 2020 – Máte i v letošním školním roce ve třídě žáky, pro které je nezbytné promýšlet individualizovaný způsob vzdělávání? Doporučení a náměty k vytvoření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) nebo plánů pedagogické podpory (PLPP) jsou k dispozici na Metodickém portálu NPI ČR.

Pracovníci Národního pedagogického institutu České republiky pro potřeby učitelů opět zaktualizovali jeden z nejnavštěvovanějších pohledů Metodického portálu NPI ČR Plány IVP a PLPP v základním vzdělávání, který se právě individualizaci výuky věnuje.

Co v on-line prostředí můžete:

  • Inspirovat se z výčtu možností realizace podpůrných opatření, které ostatní učitelé využívají ve výuce.
  • Podívat se na mnoho krátkých videích, jak ve školské praxi druzí individualizaci výuky realizují – vybrat si z nabídky záznamů výukových metod, organizace výuky, zadávání a plnění úkolů, ověřování vědomostí i hodnocení žáků to, co Vás zajímá. Vyzkoušeli jste ve výuce například šifrovací hru, experiment, kooperativní učení, manipulativní činnosti, sebehodnocení žáka?
  • Vyhledat v seznamu pomůcek a učebních materiálů pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování, z důvodu specifických poruch učení, z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek ty, které jsou vhodné pro Vaše žáky.
  • Vybrat si ze seznamu speciálních učebnic a pracovních listů pro žáky s mentálním postižením (v souladu s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření nebo v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola speciální) ty, které žáci využijí.
  • Pracovat s aktuálním interaktivním formulářem IVP (upraveným i pro více školních předmětů).
  • Nahlédnout do zpracovaných IVP i PLPP pro žáky s různými druhy znevýhodnění v jednotlivých ročnících; v některých případech i pro konkrétního žáka po dobu více školních let.
  • Zvážit (po zhlédnutí webináře Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi) způsob využívání PLPP na škole.
  • Nastavit si pomocí doporučovaného způsobu vyhodnocování IVP nový ověřený postup.
  • Dohledat potřebné legislativní dokumenty i metodická doporučení MŠMT.

Ačkoli v případě učitelů škol mateřských je realizace individualizovaného vzdělávání samozřejmostí, lze na stránkách Metodického portálu NPI ČR nalézt srovnatelné informace využitelné i v předškolním vzdělávání. Vše je dostupné na pohledu Plány IVP a PLPP v předškolním vzdělávání.