Nový web pomůže učitelům středních odborných škol s novinkami ve výuce 

Nový web pomůže učitelům středních odborných škol s novinkami ve výuce 

Národní pedagogický institut České republiky

10. 5. 2021 – Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů aktualizace v RVP, které odrážejí změny na dynamickém trhu práce. Pomoci jim mohou nové webové stránky NPI.

„Doba se mění a překotně se vyvíjejí nejen technologie, ale vůbec samotné pojetí zaměstnání jako takového. A pandemie koronaviru tyto změny jen akceleruje,” říká Matěj Bulant, Ph.D., ředitel Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI ČR. „I proto MŠMT v září 2020 představilo nové prvky v rámcovém vzdělávacím programu pro střední odborné školství a my v Národním pedagogickém institutu jsme rádi, že tuto změnu pomáháme uskutečnit,” dodává.

NPI spouští nové webové stránky www.revize-sov.edu.cz, které školy, ředitele i učitele provedou všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. Přehledná aplikace nabízí praktickou a konkrétní pomoc při zavádění novinek do školních vzdělávacích programů. 

Změny provedené v RVP se dotkly jak odborné části, tak ekonomického vzdělávání a je připravena i nová koncepce informatického vzdělávání – ta se ale týká pouze oboru Informační technologie a také škol zařazených do pokusného ověřování.

Každé této části se dopodrobna věnuje celá sekce webových stránek. Jsou zde k dispozici informace o tom, co konkrétně se mění a krom jiného i kontakty na odborné garanty, kteří jsou připraveni školám poradit a pomoci. Součástí informačního balíčku jsou i související dokumenty a legislativní rámce, vše doplněno o aktivní odkazy, takže uživatel nemusí nic dále složitě dohledávat a vše najde na jednom místě.  

„Pro potřeby škol jsme vytvořili přehledný a maximálně praktický nástroj, díky kterým mohou své studenty připravit se na měnící se svět a trh práce,” říká Matěj Bulant a dodává: „Doba, kdy se absolvent střední odborné školy věnoval po zbytek života jen vystudovanému oboru, ta je u konce. Šance, že vystudovaný obor projde během dalších let zásadní změnou, je poměrně velká.” 

A změny na trhu práce již nyní potvrzují čísla, která má Národní pedagogický institut ČR k dispozici.  Z analýz hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání v roce 2019 vyplývá, že:

  • jen necelá polovina (44 %) absolventů středního odborného vzdělání pracuje na pozicích v úplné shodě se svým dosaženým vzděláním
  • dalších 9 % v částečné shodě a 12 % v dílčí neshodě 
  • poměrně vysoký podíl absolventů (přes 38 %) nalezlo uplatnění v zaměstnáních, která neodpovídají jejich získané kvalifikaci, a tedy pracují na pozicích v hrubé neshodě s jejich dosaženým vzděláním – tedy že absolventi svou kvalifikaci dosaženou ve středním odborném vzdělávání ve svém zaměstnání nevyužívají.  

Zdroj: Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání, NPI ČR, 2020

Změna, kterou NPI skrze nový web pomáhá uvádět do praxe, se týká 305 009 studentů navštěvujících 1 008 středních odborných škol. Cílem aktualizací v rámcovém vzdělávacím programu je krom jiného vytvořit podmínky pro to, aby každý žák, ať je z kterékoliv školy, disponoval znalostmi, dovednosti a vědomostmi, které dopovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k učení pro celý život.  

Součástí informační kampaně NPI k novému webu je série newsletterů, které ještě do konce tohoto roku zamíří k ředitelů a učitelům SOŠ. Budou propagovat nejen samotný web, ale také nabízet webináře a rozhovory o širším společenském kontextu zaváděných změn.


Všechny potřebné informace o zavádění nové informatiky do škol najdete na oficiálním webu NPI ČR a MŠMT www.revize-sov.edu.cz

V případě zájmu o více informací nebo zprostředkování rozhovoru s odborníky na střední odborné vzdělávání nás kontaktujte:
Jan Štěpánek
M: +420 725 908 524; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.