Konference Vzdělání pro budoucnost se uskuteční až v příštím roce

Konference Vzdělání pro budoucnost se uskuteční až v příštím roce

Renée Grenarová

5. 10. 2020 – Celorepubliková konference Vzdělání pro budoucnost se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci neuskuteční ve dnech 25.–26. října 2020. Bude realizována v prezenční formě v novém termínu, a to 14.–15. května 2021 v prostorách na Novotného lávce v Praze. Děkujeme Vám za trpělivost, pochopení a za zachování přízně.