Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost dětí

Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost dětí

Národní pedagogický institut České republiky

25. 3. 2021 – Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při virtuálním setkávání? Prohlédněte si záznam online panelové diskuze, kterou pořádalo MŠMT ve spolupráci s NÚKIB.

V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání. Toto téma se tak stalo zcela zásadním pro učitele, žáky i rodiče.

Myšlenka kybernetické bezpečnosti byla diskutována také ve dvou blocích panelové diskuze Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost dětí.

První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol, kterým byla nabídnuta doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.  

Ve druhém bloku se pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě. „V online prostředí nám hrozí značná kybernetická rizika, která můžeme snižovat vzděláváním a prevencí. I díky této odborné panelové diskusi přispíváme k ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel, jakou jsou právě děti,“ říká Mgr. Luboš Fendrych, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílilo zásadním způsobem výuku informatiky také v rámcovém vzdělávacím programu. „Ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické a informační bezpečnosti apelujeme na bezpečné digitální dovednosti a kompetence nejen při sdílení a vyhodnocování informací, ale i při samostatné online výuce, při správě přihlašovacích údajů žáků, při zabezpečování a sjednocování komunikačních platforem,“  říká Mgr. Jaroslav FALTÝN, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Tisková zpráva