Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých

Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých

Daniela Kramulová

25. 11. 2020 – Projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) Národního pedagogického institutu ČR připravil na čtvrtek 3. prosince webinář pro střední a vyšší odborné školy, jejich sociální partnery, zástupce krajů a další zájemce o další vzdělávání a celoživotní učení. Přiblíží nové trendy ve vzdělávání jak prezenční, tak distanční formy, včetně online výuky.

Tempo vědeckého poznání, technického a technologického rozvoje narůstá, více či méně předvídatelným změnám je vystavena moderní společnost jako celek, ale čelí jim i každý z nás. Musíme se přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu práce, požadavkům na nové znalosti a dovednosti v profesním i osobním životě – nutnost celoživotního učení včetně dalšího vzdělávání zaměřeného na profesní rozvoj se už stala realitou. Střední a vyšší odborné školy představují v systému vzdělávání dospělých důležitý článek.

Webinář projektu P-KAP přiblíží nové trendy ve vzdělávání jak prezenční, tak distanční formy, včetně online výuky; představí moderní nástroje včetně jejich využití se zapojením účastníků webináře, které lze implementovat do výuky nejen učitelů v počátečním vzdělávání, ale i lektorů v dalším vzdělávání. Nabídne inspiraci a seznámí s metodami, jak připravit a vzdělávat účastníky profesních kvalifikací formou e-learningu. Učitelům i lektorům chceme ukázat, že distanční vzdělávání jde dělat nově, zajímavě, přitažlivě, efektivně a kvalitně. Možnost registrace a program setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. 2020, najdete ZDE.