Pozvánka na 8. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti

Pozvánka na 8. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti

Daniel Suchánek

21. 1. 2021 – Srdečně zveme všechny kolegy a další zájemce na minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti s podtitulem Inovace výuky s využitím digitálních technologií napříč obory.

Minikonference se bude konat online 8. 2. 2021 od 9:30 do 16:30.

Cílem minikonference je ukázat, že lze digitální technologie smysluplně využívat nejen jako didaktickou pomůcku, ale především k rozvoji digitální gramotnosti žáků napříč obory.

Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti a informatického myšlení bude společným setkáním učitelů, odborníků a dalších zájemců o téma digitální gramotnosti žáků napříč vzdělávacími obory se zaměřením na tvorbu digitálního obsahu.

V dopoledním bloku ukáží učitelé reálné, a ve výuce vyzkoušené aktivity a v odpoledním bloku proběhne diskuze k těmto aktivitám za přítomnosti jak prezentujících učitelů, tak odborníků z řad akademiků, didaktiků NPI a dalších zástupců odborné veřejnosti.

Přihlašování je možné na této adrese: gramotnosti.pro/paneldgprihlaseni

Další informace je možné najít na adrese gramotnosti.pro/digitalnigramotnost 

Pozvánka ke stažení.