Konference Moonshot pro učitele. Všechny přednášky ke zhlédnutí

Konference Moonshot pro učitele. Všechny přednášky ke zhlédnutí

Národní pedagogický institut České republiky

29. 3. 2021 – Garanti NPI moderovali debatu s pěti mezinárodně uznávanými experty na vzdělávání o zásadních tematických oblastech, kterými se NPI zabývá.

Dopolední část virtuální konference o budoucnosti vzdělávání Moonshot pro učitele nabídla zkušenosti pětice expertů na vzdělávání. Řešili jsme společně digitalizaci ve vzdělávání, podporu managementu škol, budoucnost odborného vzdělávání v celoevropském kontextu a další důležitá témata.

Školní poradenské služby

Leisa Randall

Hlavní pedagogická psycholožka Midlothian Council, Skotsko

Žáci i učitelé se mnohdy ocitají pod velkým tlakem ve snaze dosáhnout dobrých výsledků. Dobrých výsledků ovšem dosahují především žáci, kteří se cítí být v pohodě. A základem pohody žáků je pohoda pedagogů. Část přednášky je zaměřená na strategii GIRFEC – „to správné pro každé dítě“. Tato strategie z roku 2006 se neustále vyvíjí a hledá správnou rovnováhu mezi prospěchem a osobní pohodou s vizí vybudování školního prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně, nebojí se chybovat a mají pozitivní vztahy s učiteli.

Záznam na YouTube

Rozvoj a podpora managementu škol

Mark Frazer

Vedoucí Teaching, Learning and Assessment, The Centre for Evaluation and Monitoring (CEM), Cambridge Assessment, Velká Británie

Ve Velké Británii se často řediteli stávají třídní učitelé s vynikajícími výsledky. To, že skvěle zvládají tuto pozici, ovšem automaticky neznamená, že obstojí i jako ředitelé. Mark Frazer z Centra evaluace a monitoringu si jako nový ředitel myslel, že náplň jeho práce je definovaná už samotným názvem funkce – řídit. Co je však základem pro dobrého ředitele? Je důležitější být manažerem, nebo leaderem? Jak se pozná efektivní ředitel?  Ve své přednášce nás Mark Frazer seznámí se svými zkušenostmi z britského školství, především pak s problémy a dilematy, jimž musel jako učitel a ředitel čelit. Představí nám i několik anglických (profesních) organizací, na jejichž stránkách můžeme najít inspiraci z pedagogické praxe či zkušenosti ředitelů s tím, co fungovalo a co ne.

Záznam na YouTube

Digitalizace ve vzdělávání

Daniel Franc

Managment konzultant

Distanční výuka spolu s digitalizací ve vzdělávání je obrovskou výzvou, o které se hodně píše a debatuje a která ve svém překotném vývoji nastiňuje netušené možnosti i obrovská rizika. Manažer konzultant Daniel Franc se ve své přednášce zabývá komplexními procesy změn a hledáním rovnováhy mezi chaosem a organizací. Chaos může být nepřehledným zmatkem stejně jako kreativním spouštěčem a dokonalá organizace dokáže problémy zjednodušit a zpřehlednit stejně jako zcela paralyzovat jejich řešení. Daniel Franc prakticky celý svůj dosavadní profesní život se věnoval propojování technologií a vzdělávání a jeho pozorování vychází i ze zkušeností práce pro Google, kde působil jako globální programový manažer. Vybudoval nespočet vzdělávacích komunit, např. Google Developer Groups, největší světovou komunitu zájemců o IT, či Google Educators Group, které pořádají přednášky, workshopy a další akce.

Záznam na YouTube

Budoucnost skills a odborného vzdělávání

Juraj Vantuch

Národní koordinátor ReferNet, Štátny inštitút odborného vzdelávania / Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy a člen správní rady CEDEFOP

Pohled na trendy v rámci odborného vzdělávání pohledem Juraje Vantucha, slovenského analytika vzdělávací politiky ze Státního institutu odborného vzdělávání. Jeho přednáška je cenná pro srovnání českého a slovenského přístupu a také pro otevřené pojmenovávání problémů, se kterými se na Slovensku potýkají. Jak slovenské zkušenosti s duálním vzděláváním zužitkovat v Česku? A v čem na Slovensku vidí atraktivitu a flexibilitu (modularizace) odborného vzdělávání směrem k počátečnímu a dalšímu vzdělávání?

Záznam na YouTube

Rozvoj a budoucnost kurikula

Carmel Cefai

Ředitel Centre for Resilience and Socio-Emotional Health a profesor psychologie, University of Malta

Škola by měla žáky vybavit nejen znalostmi, ale také klíčovými kompetencemi, které jim umožňují orientovat se ve světě s jeho složitě provázanými vztahy. Mezi klíčové kompetence patří i emoční kompetence a právě o tom, jak jejich rozvoj vpravit do kurikula, přednáší Carmel Cefai, ředitel Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, a profesor psychologie na University of Malta. Ten během své profesní kariéry vedl nespočet různých místních, národních, evropských a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti sociálního a emočního učení, duševního zdraví ve školách, odolnosti a osobní pohody u dětí a mladistvých.

Záznam na YouTube


Více informací na platformě MOONSHOT.