Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Daniela Kramulová

9. 11. 2020 – Rok 2020 přinesl neočekávané změny do všech sfér života, pracovní trh nevyjímaje. Máme přehodnotit představy o perspektivním uplatnění? Jak se orientovat v neznámé situaci a úspěšně čelit změně na trhu práce? Významná témata pro školní kariérové poradenství představí ve čtvrtek 19. listopadu webinář projektu P-KAP Národního pedagogického institutu ČR.

Pandemie koronaviru překvapila celý svět a její dopady na pracovní trh ještě nedokážeme dostatečně predikovat. Kariérové poradenství by však mělo reagovat na aktuální situaci v oblastech vzdělávání i na trhu práce. Mělo by přinést (nejenom) žákům základních a středních škol náměty, jak s neznámou situací pracovat. V tomto webináři se zaměříme na dvě klíčové oblasti – osobnostní rozvoj žáků a připravenost na změny na trhu práce. V obou oblastech hraje klíčovou roli mimo jiné práce s portfoliem žáka.

Šetření o uplatnění absolventů na trhu práce Infoabsolvent ukazuje, že ve věkové kategorii 20–29 let nepracuje v oboru, na nějž se připravovali, 39 % vyučených a 40 % maturantů. Dlouhodobé neshody pracovního uplatnění absolventů se zvoleným oborem vzdělání podtrhuje význam kariérového poradenství ve školách. Postupně přibývá středních škol, které obsazují pozice kariérových poradců, spolupracují s partnery působícími v této oblasti a zařazují aktivity kariérového poradenství do školních akčních plánů i pro nadcházející období. Webinář projektu Podpora krajského akčního plánování, který se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 14.00 do 15.50 hod., nabídne mimo jiné témata na podporu růstového myšlení jedince a možnosti, jak pracovat v rámci školního kariérového poradenství na osobním rozvoji žáků, včetně sdílení zkušeností kariérových poradců středních a základních škol. Program a registrace na webinář ZDE.