Startuje kampaň propagující výukové podklady ČNB k finanční gramotnosti

Startuje kampaň propagující výukové podklady ČNB k finanční gramotnosti

Národní pedagogický institut České republiky

18. 3. 2021 – Česká národní banka zahájila kampaň informující o jejích aktivitách na podporu finanční a ekonomické gramotnosti. Středobodem celé kampaně je vzdělávací prezentace s názvem Osobní finance – aneb jak proplout bez nehody světem financí.

Prezentace je určena pro žáky na druhém stupni základních škol, středoškoláky a pro jejich učitele. Doplňují ji i metodické pokyny, které učitelům vysvětlují, jak s materiálem pracovat. Autory prezentace jsou manželé Luboš a Zlata Komárkovi z ČNB.

Více informací

Kampaň bude zaměřena především na učitele a rodiče. Její hlavní sdělení:

  • výuka finanční gramotnosti je zásadní právě ve věku, ve kterém se žáci a středoškoláci nacházejí,
  • díky materiálům ČNB mohou učitelé či rodiče dosáhnout s relativně malým úsilím velké změny.

Výuka finanční gramotnosti je od roku 2013 povinnou součástí vzdělávání na základních školách. Každá škola ale může k výuce přistoupit po svém. Některé ji začleňují do „tradičních“ předmětů – např. při výuce procentních počtů v matematice. V napjatých učebních plánech, které se ale už tak zpožďují kvůli distanční výuce, učitelé těžko hledají motivaci, čas a prostor, aby připravili ucelený blok, ve kterém by dětem předali alespoň základy finanční gramotnosti v nějakých souvislostech. Proto se ČNB rozhodla vytvořit stručný materiál, který se dá v rámci obvyklé časové dotace na finanční gramotnost na školách reálně stihnout.

Národní pedagogický institut České republiky je členem pracovní skupiny pro finanční vzdělávání, jeho cílem je implementace principů finanční gramotnosti ve školách, ale i mezi dospělými.