Návod na kvalitní spolupráci škol a firem, webináře a informační systém pro učitele

Návod na kvalitní spolupráci škol a firem, webináře a informační systém pro učitele

Národní pedagogický institut se zapojuje do Evropského týdne odborných dovedností.

28. 10. 2020 – Evropský týden odborných dovedností je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je zvýšení povědomí o odborném vzdělávání a jeho atraktivity. Proběhne v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 a mohou s ním být spojeny akce a aktivity organizované kdykoliv v průběhu roku 2020.

NPI se za Českou republiku do akce zapojuje jako partner širokou škálou aktivit od uspořádání online webinářů až po online kampaně, v nichž veřejnosti představí doklady Europassu o středoškolské kvalifikaci a dobrovolnické praxi a učitelům informační systém pro inovaci vzdělávacích programů. Firmám a odborným školám nabídne praktický návod pro jejich vzájemnou kvalitní a efektivní spolupráci.

51

Praktický návod pro kvalitní spolupráci odborných škol a firem
Pro zástupce firem a odborných škol, které chtějí navzájem spolupracovat, jsme u příležitosti týdne odborných dovedností připravili podrobné a přehledné rady a doporučení, jak nejlépe nastavit a využít spolupráci škol a firem. Návod definuje oblasti spolupráce pomocí čtrnácti kritérií kvalitní spolupráce, které vycházejí z právních předpisů a dobré praxe a zahrnují např. odměnu žákům, praktickou přípravu na pracovišti nebo kariérové poradenství. Nově nabízíme zejména firmám praktický kontrolní seznam pro kvalitní spolupráci škol a firem, který najdete na webu webu EQAVETu, evropského rámce pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání. 

Webináře o kvalitě v odborném vzdělávání a o modularizaci

Dne 22. října 2020 proběhl československý webinář na téma zajištění kvality v odborném vzdělávaní a přípravě, kde si účastníci navzájem vyměnili zkušenosti s tím, jak evropské nástroje na zajištění kvality v odborném vzdělávání mohou pomoci školám zvýšit kvalitu a atraktivitu odborné přípravy. Během webináře byly představeny výstupy šetření projektu P-KAP spolu s informacemi, jak se akční a strategické plánování promítá do života školy. Slovenští kolegové představili pozici koordinátora kvality ve škole, jejíž zavedení ve školách podpořil Trenčianský kraj. Záznam webináře a prezentace ke stažení najdete na webu www.eqavet.cz.

Dne 11. listopadu 2020 proběhne webinář Modularizace jako podpora flexibilní vzdělávací cesty, kterým se do týdne odborných dovedností zapojuje projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Webinář je určen především vedení a pedagogům odborných škol, jejich zřizovatelům a partnerům a klade si za cíl zprostředkovat zkušenosti SŠ i VOŠ, které modulárnímu způsobu přišly v minulosti na chuť a několik let jej úspěšně využívají. Registrovat se můžete a další informace o akci, včetně záznamu webináře naleznete na webu projektu P-KAP.

52

Dokumenty Europassu popisují středoškolskou kvalifikaci i dobrovolnickou praxi

Europass nabízí uchazečům o práci nebo brigádu možnost sestavit si portfolio dokladů o jejich dovednostech, vzdělání i praxi. Jedním z dokladů je dodatek k osvědčení, který podrobně popisuje jeho obecné a odborné kompetence získané během studia, úroveň kvalifikace a také výčet profesí, pro které má ze středoškolského studia potřebnou kvalifikaci. Dodatky pro více než 70 % absolventů vydává většina českých středních škol ve spolupráci s Národním centrem Europass. V prvním pololetí 2020 je v databázi pro vydávání dodatků registrováno 852 škol. Pokud zájemce nedostal dodatek na své škole, může si o něj zdarma zažádat na edo.europass.cz. Pokud uchazeč o práci potřebuje doložit svou dobrovolnickou zkušenost, může k tomu využít další ze služeb Europassu – doklad o dobrovolnictví.

Informační systém pro modernizaci a inovaci vzdělávacích programů

Informační systém mov.nuv.cz pomůže učitelům středního odborného vzdělávání modernizovat a inovovat vzdělávací programy a podporuje flexibilitu vzdělávacích cest a programů středního odborného vzdělávání. Naleznete v něm ihned využitelné moduly, komplexní úlohy okamžitě využitelné a také nástroje pro navrhování modulů škole na míru nebo pro rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavatelem. To vše společně s inspirativními materiály ze škol, metodickými návody a dalšími podpůrnými materiály, jak se dá k úpravě vzdělávacích programů přistoupit. Další informace najdete ve videu Jak pracovat s informačním systémem pro modernizaci odborného vzdělávání. Modularizaci odborného vzdělávání popisuje video Vzdělávací moduly: výhoda pro střední odborné školy i zaměstnavatele. Vzdělávací modul vysvětluje video Vzdělávací modul – nástroj pro zkvalitnění ŠVP.

Evropskou fotografickou soutěž o odborném vzdělávání vyhrál český tým ze zdravotnické školy

Součástí týdne odborných dovedností je fotografická soutěž #CedefopPhotoAward, kterou již pátým rokem pořádá Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy s cílem zviditelnit odborné vzdělávání v Evropě. Národní pedagogický institut (NPI) ČR pomáhá s šířením informací o této soutěži směrem k českým školám. V konkurenci 43 týmů ze 13 zemí získal český tým „Zala“ z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se staly vítězi evropské soutěže. Podrobné informace o soutěži a výsledcích najdete na webu NPI ČR.

Příběhy žáků i učitelů z odborných škol, stáží nebo odborných soutěží, i absolventů při vstupu na trh práce ve formě fotografií, koláží nebo videí ze všech evropských zemí najdete na stránce Share your stories. Další informace o Evropském týdnu odborných dovedností najdete na webu Evropské komise.

Národní pedagogický institut České republiky byl Evropskou komisí nominován do role „National Contact Point for the European Vocational Skills Week 2020“ (Národní kontaktní bod pro Evropský týden odborného vzdělávání 2020). Kontaktními body jsou klíčové organizace působící v členských zemích EU v oblasti odborného vzdělávání. NPI v kampani podporuje a propaguje odborné vzdělávání a jeho kvalitu, zapojené partnery a organizace zaměřené na odborné vzdělávání.