Projekt Zapojmevšechny.cz se umístil jako třetí v soutěži EDUína

Projekt Zapojmevšechny.cz se umístil jako třetí v soutěži EDUína

Národní pedagogický institut České republiky

30. 11. 2020 – V reakci na jarní výpadek více než 10 tisíců dětí ze vzdělávání rozjel Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) a organizace Člověk v tísni ve spolupráci s vysokými školami aktivitu doučování. Ta se umístila jako třetí v soutěži EDUína.

Skrze platformu Zapojmevšechny.cz/doučování propojuje školy se studenty pedagogických a dalších fakult. Zapojilo se celkem 11 vysokých škol a jedna vyšší odborná škola. Tato aktivita naplňuje záměr letošního ročníku soutěže EDUína ocenit vzdělávací projekty reagující na uzavření škol z důvodu pandemie covid-19.

Platforma Zapojmevšechny.cz/doučování propojující studenty vysokých a vyšších odborných škol se školami, jejichž žáci potřebují především kvůli přerušení prezenční výuky na jaře doučování, do finále této soutěže postoupila coby další inovativní projekt. Ten k 27. listopadu postupně uspokojuje poptávku 270 základních škol z celé České republiky. V celkem 62 školách se už doučuje a na dalších 72 školách již probíhá domluva mezi studenty a učiteli.

„Náš projekt nabízí skupinové i individuální doučování a zároveň příležitost k realizaci praxí studentů jednotlivých učitelských oborů fakult připravujících budoucí učitele. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Člověkem v tísni,“ vysvětlil ředitel NPI ČR Ivo Jupa. Protože mnoho studentů pedagogických fakult se zapojuje do aktivit, které jsou v době nouzového stavu urgentní (výpomoc do tzv. určených škol, pomoc v dětských domovech apod.), oslovuje k pomoci s doučováním i jiné vysokoškoláky, tedy studenty nepedagogických oborů.

Samotná soutěž EDUína pravidelně oceňuje inovativní projekty, které pomáhají měnit vzdělávání v Česku. V letošním roce byla největším, i když neplánovaným impulzem ke změnám pandemie koronaviru. Obvykle se hledají inovace, které reagují na změny v rámci měsíců a let, na jaře však bylo třeba reagovat bezprostředně. Tomu se přizpůsobil i osmý ročník soutěže.

Odbornou porotu zajímala adaptabilita přihlášených počinů a rychlost, s jakou se dokázaly popasovat s nastalou situací. Některé z nich mají velmi široký záběr, jiné ovlivnily jen malý kus světa, ale zato významně. Ať už zvítězí kterýkoliv z nich, vedle dopadu na vzdělávání to bude i ocenění za sounáležitost s komunitou, které pomáhají.

Kdo z finalistů se stane vítězem letošního ročníku soutěže EDUína, se dozvíte 30. listopadu. Sledujte vyhlášení vítězů od 19.30 na streamu na facebookových stránkách EDUinu. K události se můžete připojit i na Facebooku.

Více o soutěži i dalších finalistech naleznete na webu Eduina.cz.

Aktivita Zapojmevšechny.cz/doučování probíhá v rámci systémového projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B). Projekt je spolufinancován EU.