Dopravní výchova a ochrana člověka za mimořádných událostí

Dopravní výchova a ochrana člověka za mimořádných událostí

Judita Stuchlíková, Jaromír Šiman

3. 12. 2020 – Nepřehlédněte odkazy na digitální hry, videa a metodické podklady pro problematiku dopravní výchovy a ochrany člověka za mimořádných událostí, které mohou pomáhat při rozvoji digitální gramotnosti žáků základních škol a pomáhat učitelům při přípravě výuky.

Mgr. Judita Stuchlíková pracuje v samostatném oddělení BESIP při Ministerstvu dopravy a dlouhodobě se zabývá problematikou dopravní výchovy dětí MŠ a žáků základních a středních škol.

Pplk. Mgr. Jaromír Šiman pracuje v odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V jeho gesci jsou i materiály pro školy týkající se problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí.

Dopravní výchova

Dopravní výchova vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu. Základní vzdělávání je zásadní dobou pro osvojení potřebných dovedností v konkrétních dopravních situacích z pohledu všech jeho účastníků – chodce, cestujícího dopravními prostředky (individuální I hromadnou dopravou), řidiče nemotorového i motorového vozidla. Současné digitální technologie umožňují i v dopravní výchově rozvíjet digitální gramotnost žáků 1. a 2. stupně a pomáhat učitelům připravit vhodně motivovanou výuku.

K problematice dopravní výchovy je možné se inspirovat na:

- webovém portálu www.detivdoprave.cz, kde naleznete výukové video spoty, výukové materiály, metodické texty pro pedagogy,

- webovém portálu https://www.dopravnivychova.cz/, zde byly ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti a dalšími partnery připraveny aplikace s testovými otázkami a pracovními listy k dopravní výchově.

Pro žáky 1. stupně ZV jsou určeny weby

- https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Detska-dopravni-hriste/SEMAFOREK s instruktážními výukovými DVD Semaforek určenými pro začínající cyklisty. Jde o:

  • 14dílné výukové DVD pro žáky 4. a 54. ročníku ZŠ,
  • obsah všech dílů vychází z RVP ZV,
  • videa jsou určena k dopravní výuce dětských dopravních hřištích, ve školách nebo školských zařízeních,
  • obsahově jsou díly zaměřeny na bezpečné chování žáků v roli cyklistů v silničním provozu,
  • hlavní témata DVD: správné provedení základních jízdních úkonů, povinná a doporučená výbava jízdního kola, vhodné oblečení cyklisty, vč. ochranných doplňků a reflexních prvků, viditelnost, specifika jízdy za zhoršených podmínek / zhoršené viditelnosti, odbočení vpravo / vlevo, jízda v jízdních pruzích, rozjíždění od krajnice, zastavení, otáčení cyklisty, vodorovné i svislé dopravní atd.

- https://www.ibesip.cz/Systemove-stranky/Vysledky-vyhledavani?searchtext=d%c4%9bl%c3%a1%c5%a1+to+taky&searchmode=anyword – obsahuje instruktážní promo spoty v rámci kampaně „Děláš to taky“. Spoty jsou zaměřené zejména na rodiče, příp. prarodiče a starší sourozence žáků, kteří poukazují na negativní příklady a špatné chování dospělých v silničním provozu.

Pro žáky 2. stupně ZV jsou určeny

Instruktážní výuková videa. Každé video zpracovává vybrané téma z oblasti bezpečnosti v silničním provozu.

- https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Zaci-zakladnich-skol/II-Stupen-ZS

Problematika ochrany člověka za mimořádných událostí

Aplikace a hry

Hasiči pro školy

Projekt pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Je určený pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

https://www.hasiciproskoly.cz/uvod

Projekty Asociace Záchranný kruh

Aktivity vytvořila Asociace "Záchranný kruh", která spolupracuje s celou řadou partnerů včetně MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Aktivit je celá řada aplikace, testové otázky, pracovní materiály, klipy, multimediální učebnice.

https://www.zachranny-kruh.cz/

https://www.hzscr.cz/clanek/aktivity-asociace-zachranny-kruh.aspx

Videa

Krátké výchovné filmy z produkce HZS ČR

Animované klipy s radami a doporučeními

https://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-institut-ochrany-obyvatelstva-menu-sluzby-pro-verejnost-ke-stazeni-ke-stazeni.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d)

Animované klipy s problematikou požární ochrany

https://www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

Hrané videoklipy

http://www.tvhasici.cz/stesti-preje-pripravenym

Videoprojekt HZS Středočeského kraje s názvem „OČMU“ – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

https://www.hzscr.cz/clanek/o-c-m-u.aspx

Podklady a učebnice

Pomůcky pro první a druhý stupeň ZŠ

https://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Podklady pro výuku

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

https://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – čtyřleté gymnaziální vzdělávání

https://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Materiál ke zvládnutí teoretické oblasti problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí, slouží k lepší orientaci v dané problematice a tím napomáhá k lepšímu zapracování předmětného tématu do samotné výuky.

https://www.hzscr.cz/soubor/modul-j-pdf.aspx

Souhrnně podklady pro učitele

https://www.hzscr.cz/clanek/pro-ucitele.aspx

Další materiály

Vystřihovánky

https://www.hzscr.cz/clanek/vystrihovanky.aspx

Omalovánky

https://www.hzscr.cz/soubor/0960-18-ak2-pdf.aspx

https://www.hzscr.cz/soubor/hrajeme-si-s-hasici-pdf.aspx

https://www.hzscr.cz/soubor/omalovanky-a3-pdf.aspx