Náměty pro distanční výuku a rady pro školy, učitele i rodiče žáků

Náměty pro distanční výuku a rady pro školy, učitele i rodiče žáků

Vlasta Kohoutová

20. 4. 2020 – Nové vydání Speciálu NPI ČR přináší další podnětné náměty školám a učitelům v době distančního vzdělávání. Nabízí webináře na tento týden, program UčíTelka včetně metodických tipů a tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící. Najdete v něm i přílohu s přehledem doporučení pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

V šestém čísle Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku opět najdou školy a učitelé inspirativní náměty, zdroje a odkazy, jak postupavat při distančním vzdělávání. Obsahuje mimo jiné aktuální přehled webinářů, podrobný program UčíTelka na tento týden, který vysílá ČT2 pro žáky 1. stupně ZŠ, tentokrát nově s tlumočením do českého znakového jazyka pro neslyšící, doporučené postupy MŠMT pro školy v období vzdělávání na dálku a nabídku E-poradenství NPI ČR. Obsahuje také přílohu s přehledem doporučení ve formě krátkých metodických textů pro vzdělavatele/rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

NPI Speciál pro podporu výuky na dálku.pdf Stáhnout