Podporujeme učitele při výuce na dálku: Cyklus webinářů k online vzdělávání

Podporujeme učitele při výuce na dálku: Cyklus webinářů k online vzdělávání

Jan Klufa

NPI ČR připravuje sérii webinářů, ve kterých by chtěl učitele systematicky podporovat při vedení výuky na dálku a zároveň přispět ke zvyšování jejich kompetencí v oblasti využívání digitálních nástrojů a zdrojů.

Online vzdělávání (nejen) pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR probíhá ve 3 rovinách:

 • webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (DigiKoalice)
 • webináře z Metodického portálu RVP.CZ
 • přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru 

Záznamy webinářů SYPO na podporu distanční výuky ve školách jsou uveřejněny na webu projektu SYPO a na YouTube. 

Jak na online vzdělávání

Na setkání s Bořivojem Brdičkou a jeho hosty jste se mohli zeptat na vše, co by Vás mohlo zajímat o práci se vzdělávacími technologiemi. Záznam webináře naleznete na Metodickém portálu RVP.CZ

Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné

 • podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku;
 • naučit je, jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem, jak šířit elektronický vzdělávací obsah, jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení, jak poskytovat zpětnou vazbu žákům apod.

Webináře Vám ukážou, jak na to, tedy jak co nejlépe využít

 • televizní vysílání UčíTelka k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete
 • Skype individuální konzultace
 • Skype videokonference (ze třídy)
 • e-mailovou komunikaci
 • funkcionality webu školy
 • funkcionality Google classroom

Nabízíme Vám také zdroje, ve kterých najdete informace, jak využívat

 • digitální učební materiály
 • ostatní metodické materiály
 • uvolněné licence nakladatelství učebnic
 • uvolněné úlohy CERMAT z přijímacích řízení z předchozích let
 • uvolněné úlohy PISA, TIMSS a další z mezinárodních šetření z předchozích let
 • metodickou podporu učitelů
 • testové nástroje ČŠI atd.