Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

V tomto článku byly předně zveřejněny informace z prvního návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), na kterém se stále pracuje. Teze a závěry citované v článku nejsou konečné. V tuto chvíli probíhá zpětná vazba nejen od MŠMT, ČŠI a CERMAT, ale i od dalších důležitých aktérů ve vzdělávání. Tato zpětná vazba bude zapracována do RVP ZV. Připravuje se verze RVP ZV do veřejné konzultace, která bude publikována v polovině března 2024.

Proti čemu se chce ovšem NPI ČR důrazně ohradit a chce zcela dementovat, je tvrzení: „Stejně tak zůstává s otazníkem, jestli geografie (zeměpis) bude i nadále samostatným předmětem, nebo se rozpustí mezi další vzdělávací oblasti.“

Nikdy se neuvažovalo o tom, že by geografie (zeměpis) byla „rozpuštěna mezi další vzdělávací oblasti“, a na žádném jednání podobné úvahy ani nezazněly. Jediné, co se v souvislosti s geografií řešilo, je její postavení a zařazení v rámci ostatních vzdělávacích oblastí, zda se svým zaměřením řadí spíše ke společenským, nebo k přírodovědným vědám, nebo zda je natolik specifická, že má stát zcela samostatně mimo tyto skupiny. Po společných jednáních s MŠMT rozhodlo vedení projektu, že geografie bude samostatnou vzdělávací oblastí, čímž se vyřeší letitý problém s její pozicí mezi přírodními a společenskovědními obory, a bude tak možné optimálně využít její vzdělávací potenciál.

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více