Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Tým autorů zkoumal dostupné databáze otevřených vzdělávacích zdrojů (OVZ) na českém internetu, zahrnul i výzkumné šetření formou focus groups s učiteli.

Z průzkumu vyplývá, že existují oblasti nedostatečně pokryté OVZ, zejména z hlediska tematických okruhů, očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů a samotných pojmů. Tým autorů identifikoval problémy s popisem metadat objektů, což často znesnadňuje vyhledávání vhodných vzdělávacích materiálů. I přes bohatou nabídku OVZ tak může být obtížné nalézt relevantní vzdělávací objekty.

Závěry analýzy databáze Metodického portálu RVP.CZ ukazují i na nedostatečnou saturaci některých tematických okruhů ve vzdělávání na základních a středních školách. Například v základním vzdělávání je 23 tematických okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 9 nemá OVZ žádný. V gymnaziálním vzdělávání je 57 okruhů pokryto méně než 3 OVZ, z toho 27 nemá OVZ žádný.

Závěry analýzy také ukazují na průměrnou saturaci očekávaných výstupů na ZŠ a SŠ. V základním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, člověk a jeho svět, fyzika, biologie, chemie, dějepis a geografie jde o 86% saturaci očekávaných výstupů. V gymnaziálním vzdělávání u předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, geografie jde o 68% saturaci očekávaných výstupů.

Kromě toho analýza doporučuje dále se zaměřit na tvorbu typů OVZ týkajících se zejména moderních forem a metod výuky, jako jsou využití videosekvencí, rozšířené a virtuální reality, her ve výuce, práce s vlastními zařízeními (BYOD), využití umělé inteligence (AI) a sociálních sítí.

Analýza také zdůrazňuje, že kvalita dostupných OVZ je variabilní a mnohé se nedají pro moderní výuku a revidované kurikulum využít.

Následnou aktivitou projektu Podpora kurikulární práce škol je vyhledávání kvalitních OVZ podle připravovaného checklistu a metodiky hodnocení a tvorba certifikované databáze OVZ podle revidovaného RVP.


Projekt Podpora kurikulární práce škol podporuje modernizaci obsahu, metod a forem vzdělávání ve školách se záměrem zlepšit úroveň klíčových kompetencí, znalostí a dovedností žáků a sekundárně snížit nerovnosti ve vzdělávání.


pkps

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více