Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Jak se změnil evropský trh práce mezi lety 2008 a 2022? Zaměstnanost rostla ve veřejných službách, jako je zdravotní a sociální péče, vzdělávání a veřejná správa s obranou. Tyto služby představovaly 25 % celkové evropské zaměstnanosti. Velký propad od roku 2008 naopak zaznamenala odvětví jako průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví a rybářství a těžba surovin. Nejrychleji rostoucí odvětví souvisejí se znalostní ekonomikou (informační technologie a profesní, vědecké a technické činnosti). Nárůst zaměstnanosti také zažívají odvětví původně těžce zasažená pandemií covidu-19: ubytování a stravování a umění, zábava a rekreace.

Graf zaměstnanosti v odvětvích (EU, 2008–2022). Zdroj: Cedefop.

zaměstnanost odvětví

Zatímco Česká republika kopíruje evropský nárůst zaměstnanosti ve veřejných službách, ve znalostní ekonomice lehce zaostává. V řadě odvětví, která v evropském měřítku vykazovala růst zaměstnanosti, pak Česká republika zaznamenává opačný trend. Jedná se o administrativní a podpůrné činnosti, realitní a finanční služby, ubytování a stravování, ale i například velkoobchod a maloobchod či stavebnictví.

Stárnutí – velká výzva Evropy

Stárnutí populace představuje pro Evropu výzvu. Zatímco v roce 2001 byl průměrný věk v EU 38 let, v roce 2050 to bude 48 let. V budoucnu se zvýší tlak na služby poskytující péči seniorům. Ve většině zemí EU přitom již nyní roste nesoulad mezi kapacitou sociálních služeb a proporcí populace nad 65 let, která tyto služby potřebuje. Nejhůře na tom jsou země střední, východní, ale i jižní Evropy.

Graf zaměstnanosti ve zdravotní a sociální péči (modře) a podílu populace nad 65 let (červeně). Zdroj: Cedefop.

zaměstnanost zdravotní a sociální péče

Digitální dovednosti jako běžná součást práce

Jak jsou na tom Češi s dovednostmi? Přibližně čtvrtina pociťuje potřebu rozšířit si dovednosti pro optimální výkon v práci. Potřebu zvyšovat si digitální dovednosti však Češi deklarují v již menší míře. European skills and job survey ukazuje, že 88 % Čechů v rámci svých pracovních činností využívá digitální technologie: 12 % na vysoké úrovni, 43 % na střední a 33 % na nízké úrovni. 12 % Čechů je nepoužívá vůbec, v čemž si Česká republika vede oproti evropskému průměru (13 %) trochu lépe.

Zelená transformace proniká do náplní práce

Je na evropském trhu práce poptávka po zelených dovednostech? Více než polovina (54 %) volných pracovních míst v letech 2020–2022 zahrnovala dovednosti spojené se zelenou transformací. Z toho 13 % těchto pracovních míst má náročné požadavky na zelené dovednosti, ve většině případů jde o pracovní místa určená vysoce vzdělaným pracovníkům.

Chcete se dozvědět více o evropském trhu práce, požadovaných dovednostech a budoucím vývoji? Pusťte si celou prezentaci odborníka Cedefopu Jiřího Braňky.

 


Připravila Aneta Vencovská

Stárnoucí, digitální a zelený trh práce. Prezentace na výročním zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě ReferNet. Jiří Braňka (Cedefop), 14. 12. 2023 [cit. 2023-12-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7mgnTitLnzU

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více