Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Národní zpráva o realizaci druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých

Výzkum PIAAC je unikátní příležitostí získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let.

Národní zpráva poskytuje souhrnné informace o realizaci šetření v České republice, ale seznamuje také s děním ve výzkumu na mezinárodní úrovni.

Aktuální cyklus výzkumu byl zahájen již v roce 2018, kdy začal vývoj dotazovacích nástrojů a metodiky šetření. V letech 2021 až 2023 se zúčastněným zemím podařilo úspěšně dokončit pilotáž a hlavní sběr dat. Včetně České republiky se do 2. cyklu výzkumu PIAAC zapojilo 31 zemí.

Uzavřením sběru dat v zapojených zemích během roku 2023 výzkumný projekt nekončí. V roce 2024 bude probíhat klíčová fáze celého projektu, a to mezinárodní zpracování datových souborů, jejich analýza a příprava mezinárodní zprávy. Své národní zprávy budou připravovat také jednotlivé zapojené země. Mezinárodní zpráva, kterou vypracuje OECD, má být publikována v prosinci 2024. Zároveň s tím budou poskytnuty veřejné datové soubory za zúčastněné země.


Výzkum PIAAC pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s cílem podpořit v jednotlivých zapojených zemích rozvíjení a efektivní využívání klíčového lidského zdroje, kterým jsou dovednosti pracovat s informacemi. PIAAC představuje unikátní příležitost pro všechny zúčastněné země získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let. Česká republika zapojením do výzkumu získá informaci, jak si stojí v mezinárodním srovnání, ale také jak se dovednosti obyvatel změnily za posledních deset let nebo jaká je úroveň dovedností v klíčových skupinách obyvatel (např. z hlediska jejich postavení na trhu práce).

V České republice se na výzkumu podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národním koordinátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut České republiky.


Další informace:


Kontakt:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


OPZ

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více