Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Evropská inspirace pro rozvoj životních dovedností dospělých

Jak přistoupit k rozvoji dovedností pro život u dospělých v České republice? Sborník zahraničních příkladů dobré praxe přináší inspiraci z evropských zemí.

Ilustrační foto

Rozvoj životních dovedností dospělých je zásadní pro to, aby se jednotlivci dokázali uplatnit v pracovním, společenském i osobním životě a uměli si poradit v běžných životních situacích. Může jít například o schopnost pečovat o své fyzické a duševní zdraví i zdraví ostatních, zvládat finanční záležitosti, kriticky myslet a vyhodnocovat informace, účastnit se života komunity, zapojovat se do občanské společnosti či chránit životní prostředí. Osvojení a rozvinutí životních dovedností zlepšuje vyhlídky jednotlivce na šťastný, produktivní a naplňující život, což se promítá i do života komunit a celé společnosti.

Projekt Evropská agenda pro učení dospělých popsal vybrané evropské příklady dobré praxe v oblasti rozvoje životních dovedností nebo jejich určitého segmentu. Zahrnují přístupy ze Slovenska, Itálie, Irska, Spojeného království, Řecka a Slovinska, ale i projekty Evropské unie realizované v rámci programu Erasmus+. Sborník zahraničních přístupů je určen zejména vzdělavatelům dospělých, ale i dalším aktérům v oblasti celoživotního učení.

Stáhněte si Sborník zahraničních příkladů dobré praxe pro oblast podpory dovedností pro život u dospělých

Dospělí lidé často získávají životní dovednosti nahodile v průběhu života, prostřednictvím zkušeností v každodenním životě. Osvojení dovedností je vyvoláno aktuální potřebou nebo požadavky konkrétní situace. Jelikož se mnozí dospělí zdráhají vstupovat do kurzů či vzdělávacích aktivit, které jim připomínají školní vzdělávání, je vhodné usměrňovat utváření a rozvoj životních dovedností v rámci neformálního vzdělávání. Velký potenciál proto představují různé organizace (nestátní neziskové organizace, firmy, knihovny aj.), které dospělým nabízejí vzdělávací aktivity nebo poradenství. Tyto organizace mohou rozpoznat potřeby dospělých v konkrétní oblasti a nabídnout jim podporu.

Příklady dobré praxe zahrnuté ve sborníku mohou podpořit diskuzi o efektivním využívání principu celoživotního učení a zvyšovat povědomí o možných přístupech při rozvíjení životních dovedností dospělých. Mohou také sloužit jako inspirace pro rozvíjení aktivit na národní, regionální či místní úrovni.

Chcete se dozvědět více o dovednostech pro život?


Foto od Ryan Snaadt na Unsplash


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více