Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Dozvuky konference: Učit se celý život má smysl

Co přinesla konference projektu Evropská agenda pro učení dospělých? Svědectví o významu celoživotního učení ze zkušeností vzdělavatelů a jejich klientů, ale i příležitost získat nové dovednosti. Přečtěte si hlavní body v kostce.

Konference projektu Evropská agenda pro učení dospělých, která se uskutečnila 22. listopadu 2023, se snažila ukázat, že učit se celý život má smysl. Svět kolem nás se turbulentně proměňuje. Nejistotě čelíme dnes a je jisté, že se s ní budeme potkávat i v budoucnosti. Zatímco do budoucnosti nevidíme, existuje způsob, jak z toho ven. Je jím právě celoživotní učení.

Svědectví o významu celoživotního učení poskytli během konference nejen vzdělavatelé dospělých, ale i jejich klienti prostřednictvím osobních příběhů. Účastníci konference měli dále příležitost odnést si nové poznatky či dovednosti zapojením se do workshopů na téma umělé inteligence, dezinformací či základních dovedností zaměstnanců.

Líbila se Vám konference a rádi byste se k jejím tématům vrátili? Nebo jste se konference nemohli zúčastnit a chcete vědět, co se dělo? Pojďme si zrekapitulovat důležité body.

folks team working together

Celoživotní učení je pro Národní pedagogický institut téma

Matěj Bulant, ředitel odboru Kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání, zdůraznil význam tématu celoživotního učení pro Národní pedagogický institut, a to i v návaznosti na probíhající revize rámcových vzdělávacích programů počátečního vzdělávání.

Schopnost průběžně se učit jako běžná součást života

Že je budoucnost plná změn, které lze jen stěží předvídat, ukázal Jan Brůha, národní koordinátor Evropské agendy pro učení dospělých. Proto musíme být jako dospělí připraveni se neustále učit a nespoléhat se pouze na to, co jsme se naučili ve škole.

Zjistěte, jak je možné měnit mindset dospělých a motivovat je k učení:

Zkušenost s celoživotním učením mění životy

Zástupci organizací Moudrá Sovička a RUBIKON Centrum promluvili o tom, jak celoživotní učení mění životy nejen jejich klientům, ale i jim samotným.

Moudrá Sovička učí seniory samostatně a bezpečně pracovat s jejich digitálními zařízeními. Osobní zkušenosti klientů potvrdily to, že ovládnout technologie stojí za to v každém věku. Technologie se tak mohou stát šikovným pomocníkem, od hledání dopravního spojení po tvorbu proslovu s pomocí umělé inteligence. Rozvoj digitální gramotnosti v Moudré Sovičce navíc propojuje různé generace, které se tak mohou navzájem obohacovat.

RUBIKON Centrum pomáhá lidem s trestní minulostí s návratem do běžného života a pracovního procesu. V rámci poradenství a na tréninkových místech pomáhají svým klientům s posilováním sociálních, komunikačních a celé řady dalších dovedností. Osobní příběh jednoho z bývalých klientů ukázal to, že člověk může udělat ve svém životě chybu a dostat se na dno, ale také to, že se od něj může díky cílené podpoře odrazit.

Nepřehlížejme základní dovednosti dospělých

Účelem workshopu Lukáše Němce a Jana Brůhy bylo strategicky se zamyslet nad rozvojem základních dovedností dospělých v České republice, a to na základě příkladů dobré praxe z německého a norského prostředí. Účastníci dospěli k následujícím doporučením a krokům, jež je nutné podniknout:

  • celospolečensky zviditelnit danou problematiku s využitím dat
  • změnit společenský mindset
  • sdílet informace a příklady dobré praxe
  • posílit roli celoživotního poradenství

Zajímá Vás, podle čeho definovat nebo přizpůsobovat vzdělávací obsah vedoucí k rozvoji základních dovedností?

Ovládat AI i rozpoznat dezinformace – dovednosti současnosti

Účastníci konference mohli na workshopu vedeném Braněm Frkem také zjistit, jak velkou revoluci představuje umělá inteligence pro oblast vzdělávání dospělých.

Během workshopu organizace NELEŽ vyplynulo, že dezinformace se mohou týkat každého z nás, nezávisle na věku, genderu či dosaženém vzdělání. Roman Číhalík také ukázal, jak se manipulaci v prostředí informací bránit.

Zajímají Vás akce Evropské agendy pro učení dospělých? Přihlaste se o pozvánky na naše akce.


Zajímáte se o vzdělávání dospělých a celoživotní učení?

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více