Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

 Přední strana publikace

Informatika je v rámci školního vzdělávání stále relativně novým oborem, a tak obsah výuky, stejně jako název příslušného předmětu a jeho hlavní zaměření, jsou v evropských zemích různé. Její význam je však zásadní pro aktivní zapojení se do společnosti založené na digitálních technologiích. Na novou realitu a potřeby musí reagovat i školní kurikula. Síť Eurydice proto analyzovala kompetence, existující kurikulární rámce a očekávané výsledky učení, díky čemuž je možné pochopit i porovnat výuku informatiky v různých vzdělávacích systémech.

Zpráva s názvem Výuka informatiky ve školách v Evropě předkládá ucelenou srovnávací analýzu výuky informatiky jako samostatného předmětu na primární a sekundární úrovni škol poskytujících všeobecné vzdělávání.

Stáhněte si hlavní zjištění (v češtině)

Stáhněte si celou studii (v angličtině)

Analýza Eurydice poskytuje nové pohledy na vzdělávání v oblasti informatiky na základních a středních školách. Řeší přístupy jednotlivých evropských vzdělávacích systémů ke vzdělávacímu obsahu a očekávaným výstupům, zabývá se kvalifikací učitelů, možnostmi školení a dalšími podpůrnými opatřeními. Věnuje se i proměně výuky vlivem pandemie covidu-19, která představovala zlom pro digitální vzdělávání v celé Evropě

Zpráva vychází z legislativy a dalších oficiálních dokumentů, které shromáždila síť Eurydice. Do analýzy bylo zahrnuto 39 evropských vzdělávacích systémů za školní rok 2020/2021.


Připravila Aneta Vencovská

Výuka informatiky ve školách v Evropě: Hlavní zjištění ze zprávy Eurydice [online]. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu / Dům zahraniční spolupráce, 2023 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-09/V%C3%BDuka_informatiky_ve_%C5%A1kol%C3%A1ch_v_Evrop%C4%9B_Hlavn%C3%AD_zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.pdf

Informatics education at school in Europe: Eurydice report [online]. European Commission / EACEA / Eurydice, 2022 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Informatics_education_at_school_in_Europe.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Číst více