Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Přední strana publikace

Studium jazyků je pro mnoho lidí nutností. Pro všechny ale také představuje příležitost, která může vést k novým pracovním nebo studijním možnostem. Kromě toho jazyky přispívají k vytváření osobní i kolektivní identity. Proto je v demokratických společnostech jazyková rozmanitost oceňována a udržována.

Mnohojazyčnost je uznávána jako jedna z osmi klíčových kompetencí potřebných pro osobní naplnění, zdravý a udržitelný životní styl, zaměstnatelnost, aktivní občanství a sociální začlenění, jak je uvedeno v doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení.

Jak jsou tam na tom evropské země s výukou cizích jazyků?

Tím se zabývá páté vydání publikace Eurydice Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě 2023. Mimo jiné ukazuje, že žáci na prvním stupni základních škol se začínají učit cizí jazyk ve stále ranějším věku.

Stáhněte si hlavní zjištění (v češtině)

Stáhněte si celou studii (v angličtině)

Prohlédněte si infografiky (v angličtině)

Studie pokračuje v monitorování vývoje vzdělávacích politik v oblasti výuky cizích jazyků v evropských školách. I když v centru pozornosti jsou živé cizí jazyky, pozornost je věnována rovněž regionálním, menšinovým či klasickým jazykům. Zpráva popisuje 51 indikátorů pokrývajících širokou škálu témat: pozornost je věnována např. mobilitním výjezdům učitelů cizích jazyků v rámci jejich profesního vzdělávání či podpoře jazykové výuky pro nově přijíždějící studenty – migranty.

Hlavním zdrojem dat jsou kvalitativní údaje o národních politikách a opatřeních v oblasti jazykového vzdělávání, které shromáždila síť Eurydice. Tyto údaje doplňují data Eurostatu a dále zjištění z mezinárodních výzkumů PISA (2018) a TALIS (2018) realizovaných sítí OECD.


Připravila Aneta Vencovská

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě: Hlavní zjištění ze zprávy Eurydice [online]. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu / Dům zahraniční spolupráce, 2023 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-07/kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A9%20%C3%BAdaje%20o%20v%C3%BDuce%20jazyk%C5%AF%20v%20evrop%C4%9B.pdf

Key data on teaching languages at school in Europe: Eurydice report [online]. European Commission / EACEA / Eurydice, 2023 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-03/Key_data_on_languages_2023.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Číst více