Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков. immediate bitwave

Covid-19 a válka na Ukrajině: jak se odrazily na trhu práce

Převrátila pandemie evropský trh práce vzhůru nohama? A která odvětví postihla nejvíce válka na Ukrajině? Odpovědi dává analýza online inzerce práce.

Pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině významně přispěly k proměně evropského trhu práce. Jakým vývojem prošel od roku 2019? Tím se za pomoci sledování a analyzování online inzerce práce i dalších šetření zabývá Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Převrátil covid-19 trh práce vzhůru nohama?

S časovým odstupem je možné jasněji zhodnotit, jak se pandemie covidu-19 podepsala na evropském trhu práce. Pandemie stála za poklesem poptávky po pracovnících v online inzerci práce v roce 2020. Z dnešního pohledu se však tento propad jeví jako zanedbatelný. Od začátku pandemie totiž online inzerce práce dramatickým způsobem narostla. Zatímco v roce 2019 Cedefop registroval přibližně 10 milionů online pracovních nabídek, za prvních devět měsíců roku 2022 jich bylo už 25 milionů. Rovněž struktura online nabídek práce se příliš neliší od toho, jak vypadala před pandemií.

Graf online inzerce 2019 2022

Nárůst online inzerce práce však nutně neznamená vzestup zaměstnanosti. Proto odvětví, která zažila podobný nárůst online inzerce práce, mohou procházet odlišným vývojem v oblasti zaměstnanosti. Od propadu během pandemie si nejlépe vedla oblast služeb, a to jak v nárůstu online inzerce, tak i v zaměstnanosti. Je to způsobeno mimo jiné tím, že služby jsou oproti jiným oblastem vhodnější pro práci z domova. „Překvapením je, že nárůst online inzerce i zaměstnanosti byl poměrně malý v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, dokonce menší než například ve stavebnictví. Málokdo také čekal, že odvětví ubytování a stravování se nejen zotaví, ale dokonce překoná v zaměstnanosti a počtu pracovních míst covidovou dobu a dostane se na úroveň, na které bylo před ní. Ubytování a stravování bylo krizí zasaženo velmi tvrdě a k obnově došlo částečně v roce 2021, ale zejména v roce 2022,“ uvádí odborník Cedefopu Jiří Braňka.

Jak se projevila válka na Ukrajině

V roce 2022 docházelo k mírnému, avšak nijak zásadnímu poklesu online inzerce práce. Její míra se v zásadě příliš neliší od úrovně z roku 2021. Ačkoliv jsou počty pracovních nabídek stále vysoké, válka na Ukrajině se výrazně podepsala zejména na energeticky náročných odvětvích. Jedná se například o průmysl či těžbu a dobývání. Největší pokles růstu pracovních nabídek však zažily pracovní agentury a oblast zprostředkování práce (o 46,1 %), kde se často odehrává nábor pracovníků do zpracovatelského průmyslu na krátkodobé úvazky. Tato oblast bývá prvním indikátorem změn na trhu práce. Situace na trhu práce se v těchto odvětvích bude s pokračující válkou pravděpodobně zhoršovat.

Graf dopady války 2021 2022

Roste poptávka po ICT specialistech a digitálních dovednostech

Výrazným faktorem období pandemie covidu-19 je rostoucí poptávka po ICT specialistech a digitálních dovednostech.

Online inzerce poptávající ICT specialisty narostla jen za prvních devět měsíců roku 2022 oproti době před pandemií o více než dvojnásobek, tedy na téměř 3 miliony nabídek. V kterých profesích poptávka nejvíce rostla? Nejvíce vzrostl zájem o ICT obchodníky (s nárůstem o téměř 200 %), ale i o vývojáře webu. Souvisí to s rostoucí digitalizací ekonomiky a čím dál častějším přesunem firem k online práci. „Nejvíce poptávanou skupinou na trhu práce jsou vývojáři, ať už webu, softwaru a aplikací, nebo elektroniky. Naopak středně kvalifikované technické profese v ICT jsou poněkud na ústupu. Poptávka po nich sice narostla, ale méně. Profese vyžadující vyšší úroveň dovedností a vyšší kvalifikace byly jednoznačně poptávány více,“ doplňuje Jiří Braňka.

Graf ICT specialisté nárůst poptávky

Nejvíce ICT specialistů obvykle pracuje v odvětví informačních a komunikačních technologií. Právě tam došlo od roku 2019 k největšímu nárůstu: z 28 % v roce 2019 na 38 % v roce 2022. Zajímavostí také je, že v roce 2019 vycházelo 20 % pracovních nabídek pro ICT specialisty z oblasti průmyslu, zatímco v roce 2022 už je to pouze 9 %. Není to tím, že by v průmyslu ICT místa ubývala, ale spíše výrazným nárůstem poptávky v ostatních odvětvích, jako např. ve vzdělávání, finančních službách nebo v obchodě. V souvislosti s rychle rostoucí poptávkou po ICT specialistech napříč ekonomikou se ukazuje jako trend outsourcování – firmy preferují nezakládat interní ICT pozice, nýbrž spoléhají na externí zajištění od specializované firmy.

Pandemie také akcentovala roli digitálních technologií u ostatních pracovníků. Ve srovnání s dobou před pandemií využíváme:

  • o 46 % více nástroje pro online komunikaci;
  • o 39 % více digitální technologie pro alespoň některé pracovní činnosti;
  • o 36 % více online vzdělávání související s prací.

Úroveň digitalizace pracovních míst sice roste, ale celkově je stále nízká. Pouze 13 % pracovníků dokáže vyvíjet a spravovat IT systémy, hardware či software a jen 7 % pracovníků umí programovat. Naopak nejvíce lidí (72 %) využívá k práci internet pro prohlížení webových stránek, posílání e-mailů nebo používání sociálních sítí. 65 % pracovníků píše nebo edituje text a 57 % používá tabulky. Téměř polovina pracovníků (48 %) pak používá nějaký specializovaný software vyžadovaný v daném odvětví nebo povolání (např. účetní nebo grafický program).

Chcete se dozvědět více? Pusťte si celou prezentaci Jiřího Braňky z výročního zasedání Národního konsorcia sítě ReferNet ČR:

Jak se bude trh vyvíjet dále? Odpovědi průběžně připravuje Cedefop prostřednictvím celé řady šetření. Prozkoumejte (v angličtině):


Připravila Aneta Vencovská

Pandemie, cenové šoky a válka: jak se odrazily na trhu práce. Prezentace na výročním zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě ReferNet. Jiří Braňka (Cedefop), 15. 12. 2022 [cit. 2023-02-01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=fdZRop2AUsk 


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Číst více