Mgr. Andrea Cibulková, MBA

Andrea v NPI ČR vede odbor „Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání“, který v souladu s vizí MŠMT podporuje školy k utváření podmínek pro maximální naplnění potenciálu každého dítěte, žáka i studenta.

Můžete nám říci více o vaší kariérní cestě?

V průběhu své profesní dráhy jsem získala pracovní zkušenosti jak dlouholetou praxí ve školách a školských zařízeních, tak ve sféře komerční. Pracovala jsem v obchodních společnostech, byla jsem manažerkou systémového projektu zaměřeného na podporu inkluzivního vzdělávání a působila jsem i jako učitelka v dětské psychiatrické léčebně. Mnoho let jsem také pracovala ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče. Mám lektorské zkušenosti, angažuji se v podpoře efektivity systému DVPP a pregraduální přípravy pedagogických pracovníků pro rozvoj profesních kompetencí pro společné vzdělávání.

Kterým tématům se váš odbor věnuje nejintenzivněji v posledních dnech?

Paleta témat, kterými se v rámci odboru zabýváme, je široká. Zahrnuje například vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu nadání ve formálním vzdělávání, práci s pestrou třídou, individualizaci a diferenciaci výuky, prevenci rizikového chování, podporu duševního zdraví, vývoj a adaptaci diagnostických nástrojů, vzdělávání v práci s diagnostickými a intervenčními nástroji atd. V posledních měsících se intenzivně zabýváme podporou škol v souvislosti s adaptací dětí, žáků a studentů z Ukrajiny. Řešíme také například problematiku institucionalizace školních speciálních pedagogů a školních psychologů, spolupracujeme na přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, připravujeme Koncepci podpory nadání NPI ČR.

Množství témat, kterým se věnujete, je tedy téměř nevyčerpatelné. Co vám při práci dělá největší radost a co naopak tolik ne?

Vyhovuje mi pestrá práce a hledání různých cest k cíli, baví mne učit se nové věci, ráda pracuji s lidmi. Nerada „tvořím do šuplíku“. Věřím, že aktivity, které v NPI ČR realizujeme, napomáhají pozitivním změnám ve vzdělávacím systému. Potřebuji ve své práci vidět smysl a samozřejmě je skvělé vidět, že se dílo daří a má svůj efekt, ale takový účinek není vždy okamžitý, je nutné vidět i za horizont a mít odvahu překonávat překážky.

Co byste vzkázala zájemcům o práci v NPI ČR?

Na centrále v Praze i pracovištích v krajích se setkáte s mnoha zajímavými lidmi; budete spolupracovat s odborníky, nadšenci, kreativci, optimisty, idealisty, realisty, dříči i vizionáři. Podpoříte tu svůj osobní i profesní rozvoj, uplatníte své schopnosti, mnohé se naučíte a budete u toho. U čeho? Budete se aktivně podílet na adaptaci vizí MŠMT v kontextu rozvoje školství a podporovat změny ve školách a školských zařízení v ČR tak, aby děti chodily do školy rády a učitelé měli tu nejlepší práci na světě.


#myjsmenpi #prokolegy #vzdelavani #spolecnevzdelavani #podpora