Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Mgr. Tereza Halouzková, MBA

Již několik let u nás působí jako vedoucí projektové kanceláře pro řízení projektů ESIF. Je zapojená také v projektu P-AP jako odborná garantka a konzultantka či jako expertka v projektu EQAVET, který je zaměřen na kvalitu odborného vzdělávání. Zkrátka, v NPI ČR platí jasná rovnice: projektové řízení = Tereza Halouzková.

Terezo, čemu se v posledních dnech věnujete nejvíce?

V poslední době je to zejména koordinace externích kontrol ze strany auditních orgánů a dokončování velkých systémových projektů z aktuálního programového období. S tím souvisí značné nároky na koordinaci jednotlivých projektových týmů. V rámci projektu EQAVET připravujeme stručnou zprávu o proběhlé peer review, kterou jsme realizovali začátkem června, a která byla věnována provazbám mezi počátečním a dalším odborným vzděláváním. V neposlední řadě se věnuji i přípravě setkání Národního strategického týmu, které bude v rámci projektu P-AP realizováno v září.

V NPI ČR je realizováno mnoho projektů a řada z nich běží současně nebo se překrývají. Je těžké se v tom orientovat, skloubit vše potřebné?

V NPI ČR nyní řídíme řadu úkolů a aktivit tzv. „projektově“. Nebudu tvrdit, že je implementace principů projektového řízení jednoduchou záležitostí, vyžaduje velké úsilí manažerů i týmů a změnu zavedených postupů. Umožňuje nám však řídit činnosti strukturovaně, se zaměřením na výstupy a odpovědnosti, což je v konečném důsledku mnohem efektivnější. K tomu všemu nám slouží řada nástrojů (např. logframe).
V případě ESIF projektů je pochopitelně někdy náročné zorientovat se v celé řadě příruček a metodických pokynů, které jsou často pro každý projekt individuální. Děláme ale vše pro to, aby jednotliví projektoví manažeři a realizační týmy měli potřebné výklady pravidel a informací, včetně podpory včas, a v takové podobě, aby projekty plynule a úspěšně běžely.

Je některý z projektů váš oblíbený?

Každý projekt je svým způsobem unikát. S projekty se v podstatě setkáváme neustále, a to nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě. Například i taková organizace narozeninové oslavy může být pojata jako projekt, který splňuje definici projektu jako jedinečného procesu realizovaného pro dosažení předem stanoveného cíle, který má své zahájení i ukončení, včetně nákladů a zdrojů ?
Co se týká pracovních projektů, vnímám každý projekt NPI ČR jako velice inspirativní. Pořádáme celou řadu aktivit, které přímo reagují na aktuální dění. V době covidu jsme například podporovali řadu škol v rámci bezplatných webinářů k distanční výuce. V projektech se neustále něco děje, vyvíjí a je velmi příjemné potkat po skončení projektu kolegy, se kterými jsme často překonávali různé výzvy.

Co vám při vaší práci dělá největší radost?

Baví mě různorodost činností. Radost mi dělá komunikace s lidmi, prezentace či diskuze na různých poradách a workshopech. A určitě také spolehliví kolegové a výborný pracovní kolektiv, bez kterého by to nešlo.


#myjsmenpi #prokolegy #projekt #projektoverizeni