Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA4

Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince.

Číst více

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA2

Sledování, plánování, hodnocení společného (inkluzivního) vzdělávání.

Číst více

Cizinci a OMJ

Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je nedílnou součástí práce učitelů. Právní předpisy používají termín cizinci, ale v nejširším slova smyslu jde o všechny děti a žáky, kteří ve svém domácím prostředí nemluví česky.

Číst více